Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

H Dana

H Dana μας άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Εγιάλλισε, εσυνάξαν οι πέτσες που κρέμμουνταν που την τζοιλιά τζαι που τους αγκώνες. Δε τε την τζι' αν εσιει αήπιν πέτε ...