Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

κάτι πάει λάθος!!!

Έγραψα πριν τρεις ημέρες για την γιορτή της αρφής μου. Βασικά έγραψά το για να το δκιεβάσει η ίδια τζαι να χαρεί, ή έστω, να κάμει χάζιν. Έσιει που το Σάββατο που της τηλεφωνώ τζια αρωτώ την αν το δκιέβασε. Ε, κόμα να το δκιαβάσει. Σάββατο νύχτα που της τηλεφώνουν είπεν μου (με μια φωνούα κόσμια επιτακτική, έτσι όπως διατάζει ο κακός αστυνόμος (Χρ. Χρυσάνθου) στην Πανσέληνο τον Νυχτερίδα στο τηλέφωνο άμα έσιει άλλους μπροστά: "Κλείσε, έχω ξένους, όι τωρά". Την Κυριακή έπιασά την πάλε τηλέφωνο μα είπε μου ότι εν άννοιεν το σάιτ. Που την άλλη, είσιε ΤΡΙΑ πλυντήρια διότι εφκύκεν ο γιος της πρώτην άδεια που τον στρατό (όπως που να σαι νιόπαντρη τζαι πλυννύσκει τους τα μεταξωτά σώβρακα στο σιέρι, να μεν χαλάσουν μισςιμου, κατά βάθος, για να εμπεδώσεις εσύ την πίστη σου στις συζυγικές σου ικανότητες). Ως τζαι sms έστειλά της για το URL της Μιρμιόνας. Εχτές εν την έπιασα αλλά εμάχουμουν ούλλη μέρα να λύσω το πρόβλημα με τα settings του blog (έτσι εκατάλαβα, ότι είχα εγώ το πρόβλημα). Σήμερε, πάλε ετηληφώνησά της. Η αρφότεχνη μου είπε μου ότι δουλεύκει μια χαρά η Μιρμιόνα αλλά η αρφή μου εν έξω τζαι απλώνει ρούχα... Αν ήμουν κανένας γκόμενος όμως, ήταν να τα βάλει να στεγνώσουν στο microwave τζι' ήταν να δκιαβάζει τζαι να δκιεβάζει τζαι να τρώει αφροζάκια, τζαι να μου λαλεί, 'αγάπη, έσιεις χάζι.'

Βασικά τωρά εκατάλαβα. Ούτε το σάιτ της Μιρμιόνας έσιει πρόβλημα, ούτε το κοννέκτιον της αρφής μου. Το πρόβλημα είναι ότι εμάθαμεν να ενθουσιαζόμαστε μόνο με ό,τι έσιει σχέση με γκόμενους τζαι μαλακίες τζ' ότι εν δίπλα μας, αγάπη με το τσουβάλι, θεωρούμε το δεδομένο, βασικά, εν το θωρούμε. Σαν ένα σάκκο πατάτες, ποτζείνον που γοράζαμε πριν το '74 τζαι εκάνεν για να τρώμε τρώμεν τρεις μήνες, αλλά πάλε οι πατάτες πατάτες ήταν.

Έτσι, περιμένουμεν 'κόμα "love letters" που άντρες που ξέρουν μόνο να στέλλουν sms "μωρό τι κάμνεις" ("μωρό" είναι ο τίτλος, "τι κάμνεις" το κύριο μέρος, επίλογο είπε τους η μάμα τους να μεν γράφουν, ούτε αντωνυμίες όπως "μου" "σου" "σε") τζαι βάλλουμε στο σάκκο με τες πατάτες τα πολυσέλιδα που μας γράφουν ούλλοι οι άλλοι τζ' ούλλες οι άλλες.